ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသိမ္းပိုက္ခံထားရသည့္ အေရွ႕အလက္ပိုရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ကေလးအထူးကုေဆးရံုအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ခုိက္ခံလုိက္ရသျဖင့္၊ အထပ္သံုးထပ္ ပ်က္စီးၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။

ဘူရြန္ဒီသမၼတ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ၁၈ လ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအထိ အၾကမ္းဖက္ဆူပူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဘူရြန္ဒီမွ လာသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ ၂၅၀,၀၀၀ သည္ လက္ရွိတြင္ တန္ဇန္းနီးယားရွိ လူျပည့္က်ပ္ေနေသာ စခန္း ၃ ခုတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္ခြဲက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

အရပ္သားမ်ားကာကြယ္ေရး (PoC) တြင္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၿမဳိ႕ရြာအခ်ဳိ႕တြင္ တည္ေထာင္ထားခဲ့သည္။

အီဘိုလာကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ တရားဝင္ စတင္ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားအား ကုသမႈေပးေနသည့္ အေနာက္အာဖရိကရွိ MSF ၏ ေနာက္ဆံုးစီမံကိန္းမ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္ပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အတုိက္အခံမ်ား၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလက္ပုိၿမဳိ႕ အေရွ႕ဘက္ဟာ ဆီးရီးယား စစ္တပ္ႏွင့္ ရုရွားမဟာမိတ္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလတပ္မွ ဝုိင္းရံတုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံေနရသည္။

အဆက္မျပတ္ ဗုံးႀကဲခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးရုံမ်ားမွာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ားအား ကုသေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔ဟာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအတြင္း လူဦးေရ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂဒါဖီအစုိးရ ျပဳတ္က်ၿပီးကတည္းက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္မႈမ်ားသည္ လစ္ဗ်ားကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွာ အလုပ္ရႈပ္ေနသည္။

အာဖရိက အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏွစ္အစပိုင္းတည္းက ကပ္ေရာဂါအသြင္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ငန္း၀ါ အဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈအေျခအေနမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ကာကြယ္ေဆးထုိး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအဒင္ၿမဳိ႕တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ MSF ေဆးရုံသုိ႔ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္အဖဲြ႔မွ ခြန္ဒုဇ္ၿမဳိ႕ရွိ MSF ၏ ထိခုိက္ဒဏ္ရာကု ေဆးရုံအား ဗုံးႀကဲတုိ္က္ခုိ္က္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ လူ ၄၂ ဦး အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။

စစ္တပ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ၿမဳိ႕ရွိ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္ရာေနရာမ်ားအား မညွာမတာ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးေနရသည္ဟု MSF မွ ျပစ္တင္ေျပာဆုိ

GSK ကုမၸဏီမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ MSF ကဲ့သုိ႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖဲြ႔မ်ားအတြက္ ယင္းကုမၸဏီထုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား ကမၻာ့အနိမ့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ေၾကညာလုိက္သည္။