23.11.2016

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း၌ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေနာက္ဆုံးနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔ - MSF (ဆြစ္ဇာလန္) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ဝအထူးေဒသ (၂) စီမံကိန္းသည္ အလြန္ႏုနယ္ေသာ စီမံကိန္း အသစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပန္ဆန္းၿမဳိ႕တြင္ ရုံးစုိက္ကာ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖဲြ႔ ႏွစ္ခုသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္လုိအပ္ေနသည့္ အဆုိပါေဒသတြင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈအလုိအပ္ဆုံးလည္း ျဖစ္၊ သြားလာရလည္း ခက္ခဲသည့္ ပန္ယန္းႏွင့္ လင္ေဟာ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လူနာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကုိပါ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အဆုိပါ ၿမဳိ႕နယ္ႏွစ္ခုစလုံး တြင္ အထုိင္ေဆးခန္းတစ္ခုစီရွိၿပီး၊ ဆရာဝန္တစ္ဦး၊ သူနာျပဳတစ္ဦးႏွင့္ ဘာသာျပန္တစ္ဦး ပါဝင္သည့္ Mobile Medical Units (MMU) ဟုေခၚသည့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသအဖဲြ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနီးအနား ရြာမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္ ေဆးကုသေပးသည္။

ေဝးလံေခါင္းပါးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္မွာ တကယ့္ကုိ အခက္အခဲရွိၿပီး၊ MSF မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈေပးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မုိးတြင္းကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ “မုိးတြင္းဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက လမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေတာင္ေပၚေျမနီလမ္းေတြ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ သြားလာဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္၊ အဲ့ဒါအျပင္ ေတာင္ေပၚလမ္းေတြျဖစ္ေတာ့ အဂၤလိပ္အကၡရာ Z ပုံသ႑ာန္လမ္းေတြရယ္၊ ေျမၿပဳိက်တာေတြေၾကာင့္ MMU အဖဲြ႔ေတြ ဘယ္လုိမွ ခရီးမသြားႏုိင္ပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မုိးတြင္းအကုန္မွပဲ MMU အဖဲြ႔အားလုံး အလုပ္ျပန္စလုပ္ႏုိင္ၾကမွာပါ” ဟု ဝအထူးေဒသ (၂) စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကက္ထရင္းဂီေဒါ့က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ MSF မွ က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ ေဒသတြင္း အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဒုတိယအဆင့္/ေဆးရုံတင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဒသအတြင္း အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ေက်းရြာ မ်ား တည္ရွိရာေနရာႏွင့္ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားမွာ အလွမ္းေဝးလြန္းေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ လူထုသာလ်င္ ခရီး သြားလာစရိတ္၊ ျမင့္မားလွသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိပါသည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း ေဒသအတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ ရွိမေနပါ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူေနစဥ္ ကာလအတြင္း သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ထားမႈမွာ မယုံႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ နည္းပါးၿပီး၊ ပန္ယန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကေလးငယ္အေရအတြက္ ထက္ဝက္ခန္႔ႏွင့္ လင္ေဟာ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် ထုိးႏွံ ဖူးျခင္း မရွိၾကပါ။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ အျပည့္အဝ  လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ဒီ့ထက္ပုိမ်ားမ်ား ေက်းရြာေတြဆီသြားၿပီး ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေရာဂါ ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထုိးႏွံတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တာပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ MSF ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ကက္ဗင္ကက္ေပါ့က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူနာ ၂၆ ေယာက္အား ဒုတိယအဆင့္/ေဆးရုံတင္ ကုသမႈခံယူႏုိင္ဖုိ႔ ဝအထူးေဒသ (၂) ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေဆးရုံ သုိ႔မဟုတ္ ဝေဒသရွိ ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ လႊဲပုိ႔ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးကုသမႈေပါင္း ၇၈၁၅ ႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၁၅၁ ဦးတုိ႔အား ဆရာဝန္မ်ားကုိယ္တုိင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ MSF ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔ရ မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား၊ အရုိးႏွင့္ၾကြက္သားဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အေရျပားဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။

Facebook comments